cserko suli nev

Szülői szervezet

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntelek benneteket a Szentistvántelepi Általános Iskola Szülői Szervezete nevében!

A szülői szervezetet az iskolába járó diákok szülői alkotják.

Működését a szervezeti és működési szabályzat szerint végzi, amelyet a honlapon megtaláltok. Ez tartalmazza a szülői szervezet javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogait is, amelyet az iskolának, illetve a fenntartó önkormányzatnak figyelembe kell vennie.

A szülői szervezet ezeket a jogosítványait küldöttein, a szülői választmányon (régi nevén: SZMK) keresztül gyakorolja. A szülői választmány tevékenységét társadalmi munkában végzi. Tagjai a szülői értekezletek előtt egy órával ülnek össze, ismertetik az őket megválasztó, azonos osztályba járó szülőknek az iskolával kapcsolatos véleményét, javaslatait, kéréseit. Ezeket a választmány elnöke írásban rögzíti, és eljuttatja az iskola vezetésének. A szülői felvetésekre az iskola vezetése írásban válaszol.

Ezeket az "emlékeztetőket" a szülői faliújságon, és a honlapon megtalálhatjátok.

A választmány ülései nyilvánosak, azokon tanácskozási joggal bármelyik szülő részt vehet.

A szülői szervezet hatékonyan tudja képviselni a szülőket az iskola felé, illetve az iskola hatékonyan tud építeni a szülők közreműködési készségére.

A szülői szervezet működésének tapasztalata az elmúlt évek alapján az volt, hogy annál hatékonyabban működik ez a kétirányú kapcsolat, minél szélesebb körben tudjuk mi szülők tájékoztatni egymást.

Kérek ezért mindenkit, hogy saját osztályában a riadólánc megszervezésével (telefonszám listák, vagy e-mail címlisták szétosztásával mindenkinek csak a névsorban utána következő tanuló szüleit kell az információval ellátnia), járuljon hozzá az információk gyors és széles körű terjesztéséhez). Nem kell különösebben részletezni, hogy például egy iskola bezárás ellen milyen hatékony egy gyorsan megszervezett gyűlés, ahol a szülők nagy többsége részt vesz.

Kérem továbbá, hogy a megválasztott szülői választmányi tagok jelenlétükkel, vagy felkért helyettesük jelenlétével tegyék lehetővé a választmány megfelelő működését.

Kívánjuk, hogy a választmány működése a szülők megelégedésére szolgáljon!

A választmányi tagok névsorát és elérhetőségét az iskolatitkárságon megtaláljátok!

Szülői Választmány

Tovább a kategóriában: