cserko suli nev

Hírek

Az Alapítvány hírei

A 2016-2017-es tanév hírei:
A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány ezúton szeretné megköszönni Önöknek, hogy adójuk 1%-val támogatták az Alapítvány munkáját. A 2015. évi személyi jövedelemadóból 1317681,- Ft folyt be az Alapítványhoz.
A korábbi évekhez hasonlóan kuratóriumi döntés alapján a felajánlásokat az oktatást segítő programokra, eszközökre, fejlesztő és napközis játékokra, szociális támogatásra és a diákok jutalmazására fordítjuk.

A Szentistvántelepi Iskoláért alapítvány legutóbbi ülésén megalakult az Alapítvány új kuratóriuma. Két tag - Reé Ines és dr. Szilvási Orsolya - lemondott, mert gyermekeik másik intézményben folytatják tanulmányaikat. Kovács Kristóf Áron igazgató felkért két új tagot a tisztségek betöltésére. A kuratórium az új tagok felvételét egyhangúlag elfogadta.

A változások után a kuratórium összetétele a következő:
A Kuratórium elnöke: Olsen Eszter
Kuratóriumi tagok: Forián-Szabó Erika, Péterffy Henriett, Sótonyi Ildikó
Állandó meghívott: Kovács Kristóf Áron igazgató és Vargáné Benedek Edit a nevelőtestület képviselője.

Jegyzőkönyv a kuratóriumi ülésről: 2016. 10. 05. >>>


Beszámolók, jegyzőkönyvek a 2015-2016-os tanévről

Megvalósult támogatások a 2015-2016-os tanévben >>>

Szentistvántelepi Iskoláert Alapítvány 2015. évi mérlege >>>

A Szentistvántelepi Iskoláert Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolója >>>

Jegyzőkönyv a kuratóriumi ülésről: 2015. 09. 16. >>>

Jegyzőkönyv a kuratóriumi ülésről: 2016. 05. 05. >>>

Jegyzőkönyv a kuratóriumi ülésről: 2016. 05. 23. >>>


Megvalósult támogatások a 2014-2015-ös tanévben

A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítványa a 2014-2015-ös tanév kezdetén megszorításokra kényszerült. Egy technikai hiba miatt a 2013-as SZJA felajánlások átutalását a NAV felfüggesztette. A hiányzó iratot a könyvelő a tavalyi év végén pótlólag megküldte a NAV-nak és méltányossági kérelmet adtunk be, melyben kértük a pótlólag benyújtott irat figyelembe vételét és az SZJA 1%-ának átutalását. A támogatásokat a kuratórium a tanév elején szavazza meg. Miután a felajánlások átutalását a NAV felfüggesztette, így ebben a tanévben egyes támogatásokat felfüggeszteni illetve visszavonni kényszerült a kuratórium. Az SZJA felajánlások végül március 30-án érkeztek be.
A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány ezúton köszöni meg mindenkinek, aki a 2013-as személyi jövedelemadójának 1%-t az Alapítványnak ajánlotta fel. Összesen 1 119 154 forintfolyt be az Alapítvány számájára a 2013-as 1%-okból.

A kuratórium döntése alapján a 2014-2015-ös tanévben következő célok valósultak meg:

Tárgyi eszközök javítása: 107 179,- Ft
• számítógép alkatrész
• szoftver vásárlás

Tanulmányi kirándulás: 362 000,- Ft
• szociális rászorultsági alapon

Tanulmányi programok: 48 148,- Ft
• színjátszó szakkör

Iskolai foglalkozások: 77 498,- Ft
• napközis játékok, fejlesztők
• diákönkormányzat

Egyéb támogatások: 118 786,- Ft
• versenyek jutalmazása
• év végi jutalmazás

Kifizetett támogatások összesen: 713 611,- Ft
 

Szentistvántelepi Iskoláert Alapítvány 2014 mérleg 1. >>>

Szentistvántelepi Iskoláert Alapítvány 2014 mérleg 2. >>>

Jegyzőkönyv a kuratóriumi ülésről: 2015. 02. 19. >>>

Jegyzőkönyv a kuratóriumi ülésről: 2015. 04. 13. >>>

Jegyzőkönyv a kuratóriumi ülésről: 2015. 05. 27. >>>

Jegyzőkönyv a kuratóriumi ülésről: 2015. 09. 16. >>>


A 2014/2015-es tanév hírei:

A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány a legutolsó kuratóriumi ülésén megalakult az alapítvány új kuratóriuma, az eddigi elnök Vasné Erdős Zsuzsanna lemondott elnöki megbízatásáról. A kuratórium megválasztotta a kuratórium új elnökét.

A változások után a kuratórium összetétele a következő:

Kuratórium elnök: Olsen Eszter

Kuratórium tagok: Forián-Szabó Erika, Reé Ines, dr Szilvási Orsolya.

Állandó meghívott: Kovács Kristóf Áron igazgató, Vargáné Benedek Edit nevelőtestület képviselője.


A 2013/14-es tanév hírei:

Tájékoztatás a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítványban történt változásokról. A 2014 március 25-én tartott kuratórium ülés összehívásának elsődleges oka volt, hogy a bíróság elutasította Vargáné Benedek Edit pedagógus kuratóriumi tagságának bejegyzését. A törvény szabályainak értelmében megállapítható, hogy összeférhetetlenség miatt nem választható pedagógus az iskola kuratóriumi tagjánaḱ. Helyette az Alapító felvételre javasolta Olsen Esztert, akit a kuratórium egyhangú döntéssel felvett a kuratórium tagjai közé.

A kuratórium javasolta továbbá, hogy Vargáné Benedek Edit, mint az iskola képviselője, összekötői és közvetítői szerepkörben, szavazati jog nélkül a továbbiakban is vegyen részt a kuratóriumi üléseken, mint tanácskozási joggal rendelkező nevelő testületi képviselő. A nevelőtestület képviselőjének állandó meghívottkénti részvételét a kuratórium javasolta az alapító okiratban is átvezetni.

Jegyzőkönyv a kuratóriumi ülésről: 2014. 03. 25. >>>

Jegyzőkönyv a kuratóriumi ülésről: 2014. 05. 14. >>>


Megvalósult támogatások a 2013-2014-es tanévben

A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítványa a 2013-2014-es tanévben köszönettel vette személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlását. Köszönjük továbbá az egyéni támogatásokat is.

A kuratórium döntése alapján a következő célok valósultak meg:

Iskola felújítása: 483 700,- Ft

 • nyílászáró csere
 • festés
 • világítás felújítása

Tanulmányi kirándulás: 852 000,- Ft

Tanulmányi programok: 214 000,- Ft

 • skolakezdési támogatás
 • versenyek
 • múzeum látogatás
 • színjátszó szakkör

Iskolai foglalkozások: 70 000,- Ft

 • napközis játékok, fejlesztők
 • diákönkormányzat

Egyéb támogatások: 210 000,- Ft

 • versenyek jutalmazása
 • év végi jutalmazás
 • végzős diákok támogatása
 • iskola dekoráció

Tovább a kategóriában: