cserko suli nev

Az Alapítványról

A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítványról

A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet, 1991 óta működik.

Az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 

  • egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • kultúrális tevékenység
  • kultúrális örökség megóvása
  • természetvédelem, állatvédelem
  • környezetvédelem
  • a sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Alapító: Szentistvántelepi Általános Iskola, 2011 Budakalász, Martinovics u. 9.

Az alapítvány nyitott, azaz bármely magyar vagy külföldi természetes személy, illetve jogi személy csatlakozhat, aki az alapító okiratban meghatározott célokkal egyetért, és megvalósítását támogatni kívánja. Az alapítvány az alapítók adományából, a csatlakozók által hozott vagyonból, az Alapítvány alapösszegének gyarapodásából, valamint társadalmi, intézményi és egyéni egyszeres vagy rendszeres támogatásaiból és hozzájárulásaikból tartja fenn magát és valósítja meg céljait.

Kuratórium: Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve.

A kuratórium elnöke: Olsen Eszter

A kuratórium tagjai: Forián-Szabó Erika, Péterffy Henriett, Sótonyi Ildikó

A kuratórium feladata: Az alapítványi célok megvalósítása és az e célra meghatározott anyagi eszközök rendeltetésszerű felhasználása. Az alapítványi célokat a kuratórium az alapítványi vagyonból, de ha szükséges, az alapítványi vagyon teljes felhasználásával is köteles megvalósítani. A kuratórium feladata, hogy szervezze és gyűjtse a felajánlásokat, meghatározza a céloknak megfelelő konkrét felhasználást.


Személyi jövedelemadó 1%-a

Tisztelettel kérjük, segítsék az Alapítvány munkáját személyi jövedelemadójuk 1%-ának a felajánlásával. Amennyiben tehetik, szívesen fogadunk bármilyen további adományt, amellyel az Alapítvány céljainak megvalósulását támogatják.
Adószáma: 19179313-1-13
Számlaszám: 65700079-10117004
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet (Csekk kapható az iskola titkárságán).
A befizetésekről - az adózási adatok megküldése után - igazolást ad az alapítvány.

Tovább a kategóriában: