cserko suli nev

Rólunk

Kedves Olvasó!

Engedje meg, hogy az alábbi néhány gondolattal megkíséreljem röviden bemutatni Önnek a Szentistvántelepi Iskolát.

Iskolánk küldetése:

"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

Szent-Györgyi Albert

Iskolánk víziója:

"A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután
megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad,
arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat."

Nikosz Kazantzakisz

rolunk

Iskolánk Budakalász békés, kertvárosi részében, Szentistvántelep peremén, a Pilis lábánál ad helyet az iskolai nevelésnek, oktatásnak. A tavasszal fehér virágba boruló cseresznyefákkal szegélyezett idilli környezet ideális helyet biztosít a családias hangulatú iskolának.

Iskolánk nyolc évfolyamán, 20 osztályban összesen 500 tanulót fogad. Az osztálytermek két épületben helyezkednek el, egy osztályunk a harmadik, patinás villaépületben kapott otthont. Négy osztályunk (két 2. és két 3. osztály) konténer tantermekben kerül elhelyezésre a 2016-2017-es tanévben.

Az iskola nevelőtestülete kiemelten fontosnak tartja, hogy a ránk bízott gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődése egyformán nagy hangsúlyt kapjon nevelői-oktatói munkánk során. Tudjuk, hogy minden gyermek egyedi, külön személyiség. A tanítók, tanárok, az iskolapszichológus, a szociálpedagógus és az egyéni fejlesztést irányító logopédus aktív együttműködése elősegíti, hogy felismerjük és munkánk során figyelembe vegyük a gyermek egyedi szükségletét is.

Kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelvek és az informatika oktatását. Iskolánk tanulói az első három évfolyamon heti két órában tanulhatják az angol, illetve a német nyelvet. Negyedik osztálytól a heti óraszám háromra, illetve az emelt szintű oktatást választók számára heti ötre emelkedik. Informatikát a gyerekek ötödik osztálytól tanulhatnak, hetedik-nyolcadik osztályban akár heti két órában is.

Nyitottak vagyunk a pedagógiai célokat legjobban szolgáló, akár újító, vagy újszerű pedagógiai módszerek alkalmazására is: A történelemtanár és a drámapedagógus együttműködve rendeznek olyan rövid, tanórányi színdarabokat, melyekben a tanár és a gyermek színészként szerepet játszva szerzi meg, illetve mélyíti el az egyes történelmi korokra vonatkozó ismereteket. Szintén kollégáink kezdeményezésére az alacsony heti óraszámú természettudományos tantárgyak oktatását ciklikus tömbösítéssel igyekszünk hatékonyabbá tenni. Az idei tanévtől az 5. évfolyamos gyerekek számára lehetőség nyílt a természettudományos gyakorlatokkal való ismerkedésre is. 

A tanórák közötti szünetekben a gyerekek kikapcsolódását a tágas udvar, a sportpálya, a játszótér és a folyosón elhelyezett játékok biztosítják. Délutánonként a napközis és tanulószobai foglalkozások mellett a gyerekek számos sport- és egyéb szakkör közül választhatnak, de saját gyógypedagógusaink révén helyben adódik lehetőség a gyógytestnevelésen való részvételre is. Diáksportkörünk egész tanéven át tartó úszásoktatást és számos nyári-, illetve télen sí tábort szervez. A művészeti nevelést megvalósító és a személyiségfejlődést is támogató színjátszó körünk a hagyományos májusi Alapítványi esten mutatja be darabját.

Szintén fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkba járó gyermekek képesek legyenek a természettel, környezettel harmonizáló életet élni. Erre ösztönöz az iskola természet közeli környezete is. Minden évben szervezünk olyan, a környezetvédelemre fókuszáló programokat (Megyés játékokat), melyek során a gyerekek játékos formában szerezhetnek új ismereteket, vagy alkalmazhatják a meglévőket. Erőfeszítéseink elismeréséül 2007 után 2010-ben újabb három évre nyertük el az Ökoiskola címet, illetve 2011-ben megkaptuk a Kistérség legkörnyezettudatosabb intézménye címet is. A 2013/14-es tanév elején megpályáztuk az Örökös Ökoiskola címet is. Bízunk benne, hogy elnyerjük ezt a kitüntető címet.

Végezetül fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy büszkék vagyunk arra, hogy az iskolába járó gyerekek, szüleik és az iskola dolgozói egy erős, összetartó közösséget alkotnak. Hisszük, hogy a család és az iskola együttműködésen és egymás támogatásán alapuló kapcsolata a közösen nevelt gyermekek javára válik.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, szívesen látjuk személyesen az iskolában is. Látogasson el hozzánk!

 

                                            Üdvözlettel:

                                                                                                                                                                Kovács Kristóf Áron

                                                                                                                                                                         igazgató

                                                                                                                                                        Szentistvántelepi Általános Iskola

Tovább a kategóriában: